Έκδοση και ανανέωση βιβλιαρίων υγείας ανασφάλιστων πολιτών από το Δήμο Αγίας Παρασκευής.

0

O Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει, τους  ανασφάλιστους συμπολίτες μας ότι για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την έκδοση ή την ανανέωση ατομικού βιβλιαρίου υγείας ανασφάλιστου, μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής – Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας και Αλληλεγγύης στα τηλέφωνα 2132004578, 2132004590.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση