Έκτακτη ανακοίνωση για περιορισμό εναπόθεσης απορριμμάτων.

0
Από 22 έως 24 Οκτωβρίου δεν βγάζουμε σκουπίδια λόγω απεργιών.

Ενημερώνουμε τους Δημότες και τους επαγγελματίες της Αγίας Παρασκευής ότι ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – ΧΥΤΑ Φυλής παραμένει κλειστός από το πρωί της Δευτέρας 11 Ιουνίου, καθώς έχει υποστεί σοβαρό τεχνικό πρόβλημα. Μέχρι τη διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης, οι Δήμοι καλούνται να εναποθέτουν ένα ελάχιστο φορτίο απορριμμάτων, ενώ δεν παραλαμβάνονται τα υλικά προς ανακύκλωση.

Κατόπιν αυτών, σας ενημερώνουμε ότι η αποκομιδή είναι πολύ περιορισμένη και για τον λόγο αυτό σας καλούμε να περιορίσετε κατά το δυνατό την εναπόθεση απορριμμάτων στους πράσινους και μπλε κάδους.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας θα φροντίσει για την όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα της πόλης, πρωτίστως προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Ιωάννης Σιδέρης                         Ιωάννης Σταθόπουλος
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος    Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Απάντηση