Έναρξη προγραμμάτων «Κέντρου Γυναίκας».

0
Ξεκινούν την Τετάρτη τα προγράμματα του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Το Κέντρο είναι Πολυχώρος δραστηριοτήτων και συνάντησης όπου οι γυναίκες μπορούν να επικοινωνήσουν, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να ψυχαγωγηθούν και να υποστηριχθούν σε θέματα ισότητας, απασχόλησης και ανεργίας, κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, δημιουργικότητας, ελεύθερης έκφρασης και ψυχαγωγίας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 6080217, καθημερινά 10:00-14:00 και 16:30-20:30.
Ακολουθεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Κέντρου, το οποίο με την αναμενόμενη έλευση νέων συνεργατών θα διαμορφωθεί οριστικά στο τέλος Οκτωβρίου

Απάντηση