Έργα στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

0
Karameros sinantisi

Α. Να ενταχθούν  στην αναμόρφωση Μαρτίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας:
η κατασκευή των αγωγών ομβρίων για το Κοντόπευκο, τα Πευκάκια και τμήμα του λόφου Τσακού
η κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 328 στα Πευκάκια και
ο σχεδιασμός για την εναλλακτική  διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου.
Β. Να ενταχθούν  επίσης σε επόμενη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας:
οι διανοίξεις οδών που προβλέπονται στην επικαιροποιημένη μελέτη του 2012 και
η κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου στο Ο.Τ. 451 στα Πευκάκια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση