«Αλληλέγγυο» στον αγώνα των εργαζομένων το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής

0

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στη έκτακτη συνεδρίαση του της 21ης Ιουνίου 2017 με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εξελίξεις για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα» ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής εκφράζει την αλληλεγγύη του στο δίκαιο αγώνα των συμβασιούχων εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Καλεί την Κυβέρνηση να φέρει άμεσα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.
Καμία απόλυση. Καμία ιδιωτικοποίηση στη διαχείριση των απορριμμάτων και κάθε υπηρεσία των ΟΤΑ».