Ανάκληση άδειας κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

0
keraies i igeia

Της συγκεκριμένης απόφασης, είχε προηγηθεί απόφαση ανάκλησης της άδειας της κεραίας από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής στις 30/7/2015 και η απόρριψη της προσφυγής (της εταιρείας) για ακύρωση της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 2/11/2015.

Απάντηση