Αναβαθμίζονται τα συστήματα πληροφορικής στους παιδικούς σταθμούς της Αγίας Παρασκευής.

0

Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής-ΠΑΙΣΔΑΠ, ξεκινούν την αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής στα κτίρια των Σταθμών και στα γραφεία Διοίκησης, αποσκοπώντας στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών τους και κατ΄επέκταση στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Σταθμών αποφάσισε ομόφωνα, μετά από σχετική μελέτη του Τμήματος πληροφορικής και νέων τεχνολογιών του Δήμου, την προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και την προμήθεια 15 Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ