Αναβολή συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2018.

0
αναβολή συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Την αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής την 1η Φεβρουαρίου 2018 ανακοίνωσε ο πρόεδρος κ. Γεράσιμος Βλάχος δηλώνοντας τα εξής:«Η αυριανή (Πέμπτη 01-02-2017) 3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής αναβάλλεται καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί δύο βασικά θέματα που αφορούν:
(α) Την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 και
(β) Την κατασκευή της πεζογέφυρας επί της Λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της οδού Ευαγγελιστρίας ( θέση ΙΚΑ) στο  Δήμο Αγίας Παρασκευής, στα πλαίσια του έργου: ”Κατασκευή έξι (6) πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής”,  για την έγκριση: (α) Παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση της πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Μεσογείων, επί της οδού Ευαγγελιστρίας και επί του κοινόχρηστου χώρου (Ο.Τ. 19β) (β) Παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση του εργοταξίου από τον Ανάδοχο .(γ) Προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια κατασκευής της γέφυρας

Το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07-02-2018».

Απάντηση