Ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Παρασκευής σχετικά με τους κατόχους κάρτας αλληλεγγύης.

0
agia paraskevi

απασχόλησης κ.α., μπορούν να δώσουν προσωπικά (με επίδειξη της Κάρτας και της Ταυτότητας τους)  τα στοιχεία επικοινωνίας τους στις αρμόδιες Κοινωνικές Λειτουργούς της Υπηρεσίας Γ. Ξενούλη και Λ. Κανέλλου  στον Β΄ όροφο του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση