Ανανεώσεις συμβάσεων εργασίας στο Δήμο Αγ. Παρασκευής.

0

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προχώρησε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 του Νόμου 4429/2016, στην ανανέωση, μέχρι τις 31/12/2017,των συμβάσεων 32 εργαζομένων του Δήμου που είχαν λήξει .
Συγκεκριμένα ανανεώθηκαν 18 Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (13 Εργάτες στην Καθαριότητα, 3 Εργάτες στο Κοιμητήριο, 1 Υδραυλικός και 1 Χειριστής Καλαθοφόρου) και 14 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Εργάτες στην Καθαριότητα).
Η παραμονή των 32 εργαζομένων στις εργασίες τους ήταν απολύτως αναγκαία για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, Αυτεπιστασίας και Κοιμητηρίουτου Δήμου