Αναπλάστηκαν τρεις ακόμη«παιδικές χαρές» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

0

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης (επισκευές, βαψίματα, δάπεδα ασφαλείας, περιφράξεις)των Παιδικών Χαρών των οδών Ψαρών-Αγίας Τριάδος στα Πευκάκια, της πλατείας Δημοκρατίας (Ιόλα) στον Παράδεισο και της πλατείας Αρκαδίου-Μικράς Ασίας στον Τσακό.
Οι ανακαινίσεις των Παιδικών Χαρών γίνονται από την εργολαβία «Συντήρησης-Επισκευών-Βελτιώσεων και Εξοπλισμού Υπαίθριων Χώρων και Παιδικών Χαρών» του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που περιλαμβάνει συντηρήσεις, επισκευές και βελτιώσεις για τις πιστοποιημένες και ανακατασκευή για τις μη πιστοποιημένες Παιδικές Χαρές.
Πολύ σύντομα ολοκληρώνεται η ανακαίνιση της Παιδικής Χαράς της οδού Τέλου Άγρα εντός της πλατείας στο Κοντόπευκο και εντός του Ιουλίου, με την τοποθέτηση των παιχνιδιών, η ανακατασκευή αυτής της οδού Γεναδίου στον Τσακό