Ανδρέας Γκιζιώτης: «Χρειάζεται γενικός σχεδιασμός για την κυκλοφοριακή αλλαγή στην κεντρική πλατεία».

0

Κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, το πρώτο θέμα που συζητήθηκε αφορούσε τη μετατροπή του τμήματος της οδού Γιαβάση, μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Στρ. Τόμπρα, σε οδό «ήπιας κυκλοφορίας» με ταυτόχρονη ανάπλαση της περιοχής, καθώς και την προώθηση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Αγίας Παρασκευής για τον χαρακτηρισμό της εν λόγω οδού ως «πεζόδρομου».
Συγκεκριμένα το μικρό τμήμα της ««Ευεργέτη Γιαβάση» θα γίνει «ήπιας κυκλοφορίας» και θα αντιδρομηθεί ώστε να εξυπηρετεί μόνο οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων, και επιπλέον θα αντιδρομηθεί η οδός Κοντοπούλου κυρίως για το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα για να συνεχίσουν προς την οδό Ναυπλίου, υποχρεώνονται να κινηθούν αντίθετα με τη ροή των οχημάτων της οδού Αιγαίου Πελάγους.
Από τη «Λαϊκή συσπείρωση» ο Ανδρέας Γκιζιώτης είπε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν θα κάνει τη «διαφορά» στον ευρύτερο χώρο… ότι δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση για τα μεγάλα θέματα στο δημοτικό συμβούλιο… ότι κλήθηκαν οι επικεφαλής των παρατάξεων για συζήτηση με το δήμαρχο στη μία το μεσημέρι τη στιγμή που εκείνος προσωπικά σχολά απ΄το σχολείο στις δύο και μισή… ότι στη διαβούλευση καλούνται όσοι έχουν επιμέρους γνώσεις, σύλλογοι κάτοικοι, κ.λ.π μιας και οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν και πρέπει να συζητούν τα θέματα στο δημοτικό συμβούλιο… ότι το θέμα ήρθε στο συμβούλιο «πρόχειρα» και χωρίς προετοιμασία… κι ότι αναδεικνύεται η αναγκαιότητα ενός Γενικού σχεδιασμού.