Αντώνης Σιδέρης: «Η λέξη συνεργασία να χαραχτεί στη συνείδηση του Δήμου»

0
antwnis sideris

Ήθελα τελειώνοντας να παραφράσω μία φράση ενός ποιήματος. Χρειάζεται Αρετή και Τόλμη για τη Δημαρχία. Θέλω να μου δείξεις ότι τα χεις και τα δύο!”

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση