Αξιοποίηση Γιαβάσειου : Οι απόψεις της συμπολίτευσης

0

Η αξιοποίηση του «Γιαβάσειου κληροδοτήματος» αποφασίστηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2018.

Ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος είπε ότι το θέμα της αξιοποίησης του συγκεκριμένου κληροδοτήματος, απασχόλησε τη διοίκησή του από την αρχή της θητείας της. Η διοίκηση μετά τις εξελίξεις στο θέμα της απαλλοτρίωσης του χώρου των πρώην εκπαιδευτηρίων «Μακρή» αποφάσισε την αξιοποίηση δια «ενοικιάσεως» του κληροδοτήματος του ευεργέτη «Γιαβάση». Την εισήγηση του θέματος έκανε ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Δημήτρης Κονταξής.

Ο κ. Κονταξής στην εισήγηση του είπε μεταξύ άλλων ότι ο ευεργέτης Γιαβάσης πέθανε το 1964. Κληροδότησε στο δήμο ένα ακίνητο 470 μ2 στην οδό Ερμού κοντά στο Μοναστηράκι με συντελεστή δόμησης «Τρία», που επιτρέπει ανέγερση κτιρίου που το εμβαδόν του θα υπερβαίνει τα 1000μ2. Απότην αρχή της θητείας της η παρούσα διοίκηση προσπάθησε να βρει την προσφορότερη για το δήμο λύση. Το 2017 συστήθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή από μηχανικούς, τα συμπεράσματα της οποίας υποβλήθηκαν με ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Ζητήθηκε από την «ειδική εκτιμήτρια» που είχε οριστεί από τη διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά το 2012, να προχωρήσει σε νέα εκτίμηση κι αυτό επειδή οι οικονομικές και εμπορικές συνθήκες είχαν μεταβληθεί κατά την τετραετία 2012-2017. Επίσης, ζητήθηκαν προσφορές από ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θ΄αναλάμβαναν την ανέγερση του κτιρίου και θα πλήρωναν ενοίκιο στο δήμο εκμεταλλευόμενοι το ακίνητο για 25 χρόνια, ή θα προέβαιναν στην αγορά του. Τελικά λήφθηκε η πολιτική απόφαση της «ενοικιάσεως» του σ΄αυτόν, που θα προσέφερε τους ευνοϊκότερους όρους στον «δια περιφοράς» πλειοδοτικό διαγωνισμό. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο καλείτο να ψηφίσει την δια της «ενοικιάσεως» αξιοποίηση του ακινήτου αυτού.
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος παιδείας Πάνος Γκόνης, είπε ότι τον «ενοχλούσε» το γεγονός ότι ένα θέμα περιουσίας του δήμου, αντιμετωπιζόταν κυρίως με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια… ότι ο δήμος, υπό την έννοια του κράτους, δεν μπορεί να λειτουργεί όπως ένας ιδιώτης… κι ότι το θέμα της απαλλοτρίωσης των πρώην εκπαιδευτηρίων «Μακρή» συνδεόταν απόλυτα με την απόφαση της διοίκησης για το «Γιαβάσειο», κι αυτό επειδή για τη σημερινή διοίκηση του Δήμου, προέχει η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών της πόλης… προέχουν οι ενέργειες για να μη χαθεί ο χώροςκαιμπαίνουν σε «δεύτερη μοίρα» τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος, είπε ότι η διαπαραταξιακή επιτροπή των μηχανικών, προχώρησε στη διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου κι ότι της είχε ανατεθεί η μελέτη τόσο της πώλησης όσο και της αξιοποίησης. Το πόρισμα κατέληξε στο ότι η «ενοικίαση» είναι η προσφορότερη λύση για το δήμο. Όλα όσα θα γίνουν μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος δεν μπορούσαν να συζητηθούν στη συγκεκριμένη συζήτηση που αφορούσε μόνο την «λήψη απόφασης για την ενοικίαση» αλλά σε κάποια επόμενη συνεδρίαση. Πρόσθεσε ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομολογία που ορίζει επακριβώς τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν μετά την ψήφιση του θέματος… κι ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία του δημοτικού συμβουλίου να ψηφίσει πρόταση που να ανατρέπει τα όσα ο νόμος ορίζει, παρακάμπτοντας συγκεκριμένους ρόλους συγκεκριμένων επιτροπών που έχουν από το νόμο τη δυνατότητα και την υποχρέωση να διεκπεραιώνουν τα του οίκου τους… και που μπορούν να παραπέμψουν στο δημοτικό συμβούλιο ό,τι θέμα τις αφορά και που αυτές κρίνουν ότι χρήζουν παραπομπής σε αυτό.

Απάντηση