Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής.

0

Όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 κάθε Δημοτική Αρχή οφείλει να συγκαλεί Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον απολογισμό των πεπραγμένων. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία η διοίκηση του Δήμου κάνει λόγο για το «τι» έχει πράξει, που πέτυχε, που απέτυχε και τι σχεδιάζει να κάνει στο μέλλον. Φέτος η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αγίας Παρασκευής, οδός Νεαπόλεως αριθμ. 5-7, του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στις 15-06-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα  17.30.