Βασίλης Γιαννακόπουλος: «Μιλούμε μ΄ όλες τις παρατάξεις, στηρίζουμε τις λύσεις των προβλημάτων της πόλης».

0

Στη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 και κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων ο π. δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση.
« Θέλω να δηλώσω ότι τόσο εγώ όσο και ο Κώστας Κρητικίδης που εκπροσωπούμε την παράταξη μας στο Δημοτικό συμβούλιο, συνομιλούμε με όλες τις παρατάξεις για τα θέματα της πόλης και ασκούμε αντιπολίτευση με θετικό τρόπο ψηφίζοντας δηλαδή τα θέματα που φέρνει η διοίκηση του Δήμου και τα οποία επιλύουν μεγάλα ή μικρά προβλήματα της πόλης».