Βασίλης Γιαννακόπουλος: «Να κρατήσουμε τα κεκτημένα, την κοινωνική πολιτική»

0
giannakopoulos 2014

Θα τα καταφέρει γιατί ξεκινάμε από αρχή με το να είμαστε δίπλα στις διεκδικήσεις, να κρατήσει τουλάχιστον τα κεκτημένα, την κοινωνική πολιτική, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και σε επίπεδο έργων να πάει την πόλη παραπάνω. Αν αυτά γίνουν σε μια πραγματικά δύσκολη θητεία εγώ σας λέω εδώ μπροστά σας ότι υποσχόμαστε πως θα στηρίξουμε μη έχοντας την έννοια της αντιπολίτευσης αλλά της συμπολίτευσης μιας Δημοτικής Αρχής που θα προσφέρει τον κυρίαρχο άξονα, αυτόν της κοινωνικής πολιτικής τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τα έργα της πόλης. Εύχομαι στο Γιάννη Σταθόπουλο και τη Δημοτική του ομάδα να είναι κοντά στους πολίτες, στους συλλόγους, στις παρατάξεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καταφέρουμε τις όποιες διεκδικήσεις για το καλό της πόλης και πραγματικά εύχομαι να πετύχει.»

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση