Βασίλης Ζορμπάς: Γιατί καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό έτους 2015

0
zorbas 2014

Ο κ. Δήμαρχος εξάντλησε όλη την «επαναστατική» δυναμική του προεκλογικά, επιστρέφοντας στη «νομιμοφροσύνη» μετεκλογικά, γεγονός που επεσήμανε ολόκληρη η αντιπολίτευση.
Κατά τη συζήτηση, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Σταθόπουλος:
1. Αποδέχτηκε και εφαρμόζει τις κατευθύνσεις της Τρόικας και του «Παρατηρητηρίου», που τα προηγούμενα χρόνια  κατήγγειλε ως αντιπολίτευση.
2. Μείωσε τις οικονομικές ενισχύσεις στους απόρους από 58.000 Ευρώ που ήταν για το 2014, σε 18.000 Ευρώ για το 2015. Αρνήθηκε να αυξήσει το ποσόν αυτό σε 70.000 Ευρώ. Μετά από πιέσεις μας, «εδέησε» τελικά να διαθέσει 22.000 Ευρώ επί πλέον (σύνολο 40.000 Ευρώ). Αντιθέτως, με μεγάλη ευκολία δέχτηκε πρόταση του Δημ. Συμβούλου της «Συμμαχίας Ευθύνης», κ. Κ. Κρητικίδη, να αυξήσει τις υπερωρίες των υπαλλήλων της Πολεοδομίας κατά 32.000 Ευρώ.
 3. Μείωσε τα χρήματα που προορίζονται για τις επισκευές σχολείων σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αρνήθηκε πρότασή μας να προϋπολογίσει ποσόν 180.000 Ευρώ για το «Χέλμειο», πέραν όσων θα διατεθούν για τα υπόλοιπα σχολεία.
 4. Στο πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση», που απευθύνεται σε παιδιά, προϋπολόγισε να εισπράξει από τους γονείς τους 25.000 Ευρώ. Αρνήθηκε πρότασή μας να γίνει το πρόγραμμα δωρεάν, που άλλωστε ήταν και η προεκλογική του δέσμευση και διεκδίκηση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων.
 5. Προϋπολόγισε ποσό 35.000 Ευρώ μόνο, ως έξοδο, για το πρόγραμμα «Καλοκαιρινές Παιδικές Κατασκηνώσεις». Αρνήθηκε πρότασή μας να αυξήσει το ποσόν αυτό σε 65.000 Ευρώ, για να μπορέσουν να κάνουν χρήση του προγράμματος περισσότερα παιδιά όπως δήλωνε προεκλογικά και τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό ήταν θέση της  Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων.
6. Ενώ στα Ανταποδοτικά Τέλη υπάρχει περίσσευμα ποσού περί τις 800.000 ευρώ (μετά και την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων που πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείται από την δική μας Δημοτική Αρχή), έχει αρνηθεί πρότασή μας να μειώσει τα Δημοτικά Τέλη 16%. Για να μην φαίνεται μάλιστα το περίσσευμα, «μοίρασε» το ποσόν αυτό σε κωδικούς δήθεν εξόδων.
7. Ενώ υποσχόταν χρόνια τώρα αλλά και προεκλογικά ότι θα προβεί σε απαλλοτριώσεις χώρων με έξοδα του Δήμου, προϋπολογίζει να επιβάλει την είσπραξη (από δημότες) ποσού 1.130.000 ευρώ περίπου, για τον σκοπό αυτό («ανακαλύπτοντας» τυχαία τον σχετικό νόμο). Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η απαλλοτρίωση του 118 Ο.Τ. το οποίο έχει κόστος 2.000.000 επιπλέον.
Η Παράταξή μας, δεν θα μπορούσε να δώσει θετική ψήφο σε έναν Προϋπολογισμό που μειώνει τις κοινωνικές παροχές και που ο Δήμαρχος αρνήθηκε να συμπληρώσει με τις δικές μας προτάσεις. Προτάσεις που είναι εφικτές με την παρούσα οικονομική κατάσταση του Δήμου. Ιδίως (αλλά όχι μόνο) γι΄αυτό τον καταψηφίσαμε. Όσον αφορά τα άλλα τμήματά του Προϋπολογισμού (έργα υποδομών κλπ), θα ενημερώσουμε τους δημότες με νεώτερη ανακοίνωση.

Βασίλης Ζορμπάς
Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»

Απάντηση