Βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής μέσω έρευνας και αξιολόγησης.

0

Η αντιδημαρχία Καθαριότητας και Πρασίνου ήταν η πρώτη υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής που διεξήγαγε έρευνα για την αξιολόγησή της μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσα από το site του Δήμου όπου αναρτήθηκε ερωτηματολόγιο για το διάστημα του μηνός Νοεμβρίου 2016. Εμείς στο «Σχολιαστή» εκτιμώντας την προσπάθεια του αρμόδιου αντιδημάρχου Γιάννη Σιδέρη, φιλοξενήσαμε για 15 ημέρες αντίστοιχο link ώστε να συμβάλλουμε στην μεγαλύτερη συμμετοχή σε μία έρευνα που θα θέλαμε να δούμε την προώθησή της και για τους υπόλοιπους τομείς.
Με ανακοίνωσή της η αντιδημαρχία Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε και η διαδικασία της ανάλυσης έχει ξεκινήσει .
Αναλυτικότερα η ανακοίνωση ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Για τα γενικά σχόλια που αφορούν στην καθαριότητα της πόλης μας, να επισημάνουμε τα εξής: Η Υπηρεσία Καθαριότητας έχει καταρτίσει το ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 2017, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις, όπως προμήθεια σαρώθρου για τη βελτίωση του οδοκαθαρισμού, προμήθεια οκτώ νέων συστημάτων βυθιζόμενων κάδων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε επιβαρυμένα σημεία σε όλες τις γειτονίες, προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων προς αντικατάσταση των παλαιών για τη βελτίωση του δικτύου, νέο απορριμματοφόρο για τη βελτίωση της αποκομιδής, δράσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας (Κινητό Πράσινο Σημείο για τη συλλογή υλικών προς ανακύκλωση, χρήση ανταποδοτικής κάρτας ανακυκλωτή, καταγραφή και βελτίωση της χωροθέτησης των κάδων, δράσεις συλλογής οργανικού και οικιακής κομπστoτοποίησης, ενημέρωση πολιτών, επαγγελματιών και μαθητών μέσω φυλλαδίων κ.ά).
Για τα σχόλια που αφορούν τεχνικής φύσεως εργασίες θα ενημερωθούν οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. Για οποιαδήποτε συγκεκριμένο πρόβλημα εντοπίζετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Καθαριότητας (213 2004 539, kathariotita@agiaparaskevi.gr). Τα σχόλια σας, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας, θα ληφθούν υπόψη με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της καθαριότητας. Σύνθημά μας: ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.