Γεράσιμος Βλάχος: «Σε ποιο άλλο έργο που αφορά το Δήμο, προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή αυτού;».

0

Κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, το πρώτο θέμα που συζητήθηκε αφορούσε τη μετατροπή του τμήματος της οδού Γιαβάση, μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Στρ. Τόμπρα, σε οδό «ήπιας κυκλοφορίας» με ταυτόχρονη ανάπλαση της περιοχής, καθώς και την προώθηση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Αγίας Παρασκευής για τον χαρακτηρισμό της εν λόγω οδού ως «πεζόδρομου».
Συγκεκριμένα το μικρό τμήμα της «Ευεργέτη Γιαβάση» θα γίνει «ήπιας κυκλοφορίας» και θα αντιδρομηθεί ώστε να εξυπηρετεί μόνο οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων, και επιπλέον θα αντιδρομηθεί η οδός Κοντοπούλου κυρίως για το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα για να συνεχίσουν προς την οδό Ναυπλίου, υποχρεώνονται να κινηθούν αντίθετα με τη ροή των οχημάτων της οδού Αιγαίου Πελάγους.
Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος είπε ότι η αντιπολίτευση συνεχώς στηλιτεύει τη διοίκηση ότι δεν «παράγει έργο» και όταν παρουσιάζεται προς ψήφιση ένα έργο για την πλατεία, οι σύμβουλοί της ζητούν είτε να μην γίνει… είτε να μελετηθεί ξανά… είτε να γίνει διαβούλευση κ.λ.π.
«Εμείς, είπε ο κ. Βλάχος, κάναμε τη διαβούλευση και καλέσαμε όλους όσοι ήθελαν να διατυπώσουν «κάτι» για το συγκεκριμένο θέμα και προσήλθαν αυτοί που ήθελαν να προσέλθουν…. Και συνέχισε ρωτώντας ρητορικά αν έχει υπάρξει κάποιο άλλο έργο του Δήμου που να είχε γίνει πρώτα «πιλοτική εφαρμογή» όπως στο συγκεκριμένο.
Ο κ. Βλάχος υπενθύμισε ότι το συγκεκριμένο έργο είχε υπερψηφιστεί και επανήλθε με τη μόνη διαφοροποίηση ότι για να μπορέσει να υλοποιηθεί έγκαιρα θα έπρεπε το συγκεκριμένο τμήμα της οδού να ονομαστεί «ήπιας κυκλοφορίας» κι όχι «πεζοδρόμηση».
«Οι πλατείες θα πρέπει ν’ ακουμπούν στον οικιστικό ιστό, κατέληξε ο κ. Βλάχος, κι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί πλατείες με περιφερειακή κίνηση αυτοκινήτων δεν είναι πλατείες και κάπως αλλιώς θα έπρεπε να ονομάζονται».