Γιάννης Λογοθέτης: «Να συζητηθεί το θέμα των αλλαγών της Παιδείας στο Δημοτικό Συμβούλιο».

0

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής και εκπαιδευτικός κ. Γιάννης Λογοθέτης αναφέροντας τα εξής:

«Ο Υπουργός Παιδείας επέλεξε την Μεγάλη Τρίτη, με κλειστά σχολεία και πριν από την ολοκλήρωση του «Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία» να αιφνιδιάσει την εκπαιδευτική κοινότητα με την αριθμ. Φ.12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α  η οποία μειώνει κατά πέντε ώρες την εβδομάδα το πρωινό πρόγραμμα των δημοτικών  σχολείων  Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού  Προγράμματος (ΕΑΕΠ) και καταργεί την πλειοψηφία των ολοήμερων τμημάτων, αφού θέτει ως προϋπόθεση «να γράφονται και να φοιτούν οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους». Επιπλέον, καταργεί την πρωινή ζώνη 7-8 και  το πρωινό ωράριο θα ολοκληρώνεται πλέον στη  1:15 μ.μ.

Χιλιάδες  οικογένειες, με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα λόγω  ανεργίας, ελαστικής ή  μαύρης εργασίας οδηγούνται σε αδιέξοδο.

Με το κλείσιμο των ολοήμερων τμημάτων και τη συρρίκνωση του πρωινού ωραρίου, καταργούνται Διδακτικά Αντικείμενα όπως η Φιλαναγνωσία σε όλες τις τάξεις, η Ευέλικτη Ζώνη και η  Θεατρική Αγωγή  στις  Ε΄και ΣΤ΄τάξεις και κόβονται χιλιάδες διδακτικές ώρες, σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες, (Θρησκευτικά, Μουσική, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή, Αγγλικά)  ενώ σε ότι αφορά τη δεύτερη ξένη γλώσσα  (Γαλλικά-Γερμανικά) καταργείται η δυνατότητα των μαθητών να επιλέξουν μία από τις δύο.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις  νομοθετικές  ρυθμίσεις   που προωθεί η κυβέρνηση για το κλείσιμο Νηπιαγωγείων, στις εγκυκλίους και τις τροπολογίες που καταργούν τα Τμήματα Ένταξης.

Η διακήρυξη του Υπουργείου ότι δημιουργεί  έναν «ενιαίο τύπο Δημοτικού Σχολείου» ισοπεδώνει προς τα κάτω και  είναι υποκριτική αφού  ενιαίο δεν είναι το σχολείο που το πρόγραμμα των μαθημάτων του καθορίζεται από τις  ώρες που «περισσεύουν». Παράλληλα η Υ.Α αμβλύνει τις  εκπαιδευτικές ανισότητες αφού  αποκλείει από τα ολοήμερα τα παιδιά ενάμισι  εκατομμυρίων ανέργων και όλους τους μαθητές που  δεν εργάζονται και οι δύο γονείς τους.

Παρά τις λαϊκίστικες μεγαλοστομίες του Υπουργού Παιδείας υπέρ των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών, είναι ξεκάθαρο ότι οι αλλαγές δεν εδράζονται σε επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση και στοχεύουν αποκλειστικά σε δημοσιονομικό όφελος, αφού με απλά μαθηματικά από την κατάργηση των ΕΑΕΠ προκύπτει εξοικονόμηση 4.200 εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα θα απαιτηθούν 500 εκπαιδευτικοί για τα ολιγοθέσια σχολεία. Με λίγα λόγια προκύπτει «κέρδος» 3.700 εκπαιδευτικών, κυρίως αναπληρωτών, που δεν θα διοριστούν τη νέα σχολική χρονιά.

 Πέραν των δημοσιονομικών  στόχων και της συρρίκνωσης των δαπανών για την Παιδεία, η απαξίωση του ολοήμερου σχολείου υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης Δημόσιας  Εκπαίδευσης, υπέρ της Ιδιωτικής, αφού θα αναγκάσει τους γονείς που τα καταφέρνουν οικονομικά (και που δεν θα μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται στο δημόσιο δημοτικό σχολείο) να στραφούν στα ιδιωτικά σχολεία.

Οι δημοσιονομικοί στόχοι της Κυβέρνησης γίνονται εύκολα κατανοητοί και σε επίπεδο Δήμου Αγίας Παρασκευής, όπου τα 9 στα 10 Δημοτικά είναι ΕΑΕΠ. Η κατάργηση του προγράμματος των σχολείων αυτών στην Αγία Παρασκευή σε συνδυασμό με το κλείσιμο τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος, πέρα από τις παιδαγωγικές και κοινωνικές παρενέργειες που προαναφέρθηκαν, θα έχουν ως αποτέλεσμα να χαθούν περισσότερες από 30 θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών στην πόλη μας.

Κατόπι τούτων προτείνω  στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εισαχθεί προς συζήτηση  το θέμα της Παιδείας με επίκεντρο το Ολοήμερο Σχολείο και  τις ανατροπές που επιφέρει η Υπουργική Απόφαση Φίλη στα ΕΑΕΠ. Επισημαίνω ότι το ζήτημα μας αφορά  ιδιαίτερα ως Δήμο  αφού στα 9 ΕΑΕΠ  της Αγίας Παρασκευής φοιτούν το 90% του συνολικού αριθμού των  μαθητών μας. Στη συζήτηση προτείνω  να κληθούν  και εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας (Ένωση και Σύλλογοι Γονέων-Συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών) προκειμένου να καταθέσουν τις θέσεις και τις  προτάσεις τους επί των εξελίξεων στο Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο».