Γιάννης Σταθόπουλος: «Γιατί δεν διεκδικήθηκαν ιλιγγιώδη ποσά από την διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά» ;

0
stathopoulos 2010

3.    Είναι αλήθεια, ναι ή όχι, ότι στον Ταμειακό Απολογισμό του ΠΑΟΔΑΠ έτους 2013 έχει εγγραφεί ποσό 35.000 ευρώ όπως και ποσό 303.181,28 ευρώ, δηλαδή η συνολική οφειλή της Γ.Γ.Α. ήταν ποσού 338.181,28 ευρώ; Για ποιο λόγο η βεβαίωση και η είσπραξη του άνω ποσού από τη Γ.Γ.Α. είναι επίσης μηδενική; Τι ακριβώς έπραξε για τρίτο συνεχόμενο έτος η προηγούμενη Δημοτική αρχή για να εισπραχθεί μέρος έστω του ποσού αυτού;
4.    Είναι αλήθεια, ναι ή όχι, ότι στον Ταμειακό Απολογισμό του ΠΑΟΔΑΠ έτους 2014, δεν υπάρχει Κωδικός Χρηματοδότησης από τη Γ.Γ.Α.; Τι έγιναν τα ποσά των προηγουμένων ετών; Γιατί δεν ενεγράφησαν; Με ποια απόφαση; Παραιτήθηκαν από τη διεκδίκηση; Με ποια απόφαση; Τι ακριβώς μεθοδεύθηκε, από ποιους και για ποιο λόγο; Τι έπραξε για τέταρτο συνεχόμενο έτος η προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να εισπραχθεί μέρος έστω των οφειλομένων των προηγουμένων ετών;
5.    Και τέλος (προς το παρόν) γιατί δεν εισπράχθηκε το ποσό των 35.000 ευρώ για την αθλητική περίοδο 2011–2012, για δεύτερο έτος; Ρητορικό ερώτημα. Η απάντηση είναι διότι, για να εισπραχθεί έπρεπε να προσκομισθούν και οι Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ταμειακοί Απολογισμοί των ετών 2012 και 2013, οι οποίοι δεν είχαν συνταχθεί και εγκριθεί αντιστοίχως (!)
Συνεπώς, καλούνται οι υπεύθυνοι της προηγούμενης Διοίκησης του ΠΑΟΔΑΠ να απαντήσουν:
1.    Για ποιο λόγο δεν διεκδίκησαν τα οφειλόμενα ποσά;
2.    Πόσα από αυτά έχουν ήδη χαθεί (παραγραφεί);
3.    Γιατί δεν είχαν συντάξει και εγκρίνει τους Απολογισμούς 2012 και 2013, ώστε να εισπράξουν το ποσό των 35.000 ευρώ της περιόδου 2011–2012;
4.    Μήπως άραγε και για τα προηγούμενα έτη είχαν εκδοθεί αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις επιχορήγησης, τις οποίες όμως δεν εισέπραξαν;
5.    Μήπως εφηύραν τη δικαιολογία της μη είσπραξης, με σκοπό να σταματήσουν ήδη από το 2013 τη συμμετοχή του ΠΑΟΔΑΠ στα Προγράμματα, ώστε να συνάψουν απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες;
6.    Οι άλλοι Δήμοι και Οργανισμοί γιατί πληρώνονται και ο δικός μας όχι;

Τέλος, όσον αφορά πρόσφατες δημοσιεύσεις, επειδή έχω ο ίδιος προσωπική εμπειρία σπίλωσης από τον Τύπο (όπως και άλλοι βέβαια) θεωρώ ότι κάθε πολίτης δικαιούται να προβεί σε όποια νόμιμη νομική ενέργεια κρίνει σκόπιμη για να προστατεύσει το κύρος και την προσωπικότητά του, όπως άλλωστε ορίζει ο νόμος. Στο πρόσωπο του Προέδρου του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγ. Παρασκευής-ΠΑΟΔΑΠ αλλά και πολίτη Σωτ. Παπαμιχαήλ συμπίπτει και η ιδιότητα του Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και κατά συνέπεια οι όποιες νομικές του πράξεις απαντώνται με ανάλογες ενέργειες. Συμπληρώνω επίσης ότι τα περί κοσμιότητας εκφράσεων, όπως και αγώνων είμαστε έτοιμοι να τα εξηγήσουμε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση