Γιάννης Σταθόπουλος: Διαφωνούμε στην πλήρη και μόνιμη δέσμευση των ταμειακών διαθέσιμων

0
stathopoulos 2010

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υποστεί από το 2010, στο πλαίσιο των πολιτικών λιτότητας περικοπές των πόρων  της που ξεπερνούν το 65%.
Με βάση τα ανωτέρω, δεν συμφωνούμε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργείου Οικονομικών στην περίπτωση που δεσμεύει πλήρως και μόνιμα τα ταμειακά μας διαθέσιμα και μεταβάλλει με αυτόν τον τρόπο αρνητικά τις ταμειακές ροές των Δήμων μας, ροές οι οποίες δίνουν ανάσα στις τοπικές μας κοινωνίες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση