Γιάννης Σταθόπουλος: Να δοθεί λύση για εργαζόμενους με προσωρινούς πίνακες.

0

Όπως είναι γνωστό το Μάρτιο του 2016 υπήρξε απόφαση πρόσληψης σε Δήμους και άλλους φορείς του Δημοσίου των επιτυχόντων στους Διαγωνισμούς του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) παρελθόντων ετών.Όμως η, δίκαιη για τους επιτυχόντες, απόφαση επέφερε ως αποτέλεσμα και την αυτοδίκαιη λύση συμβάσεων εργαζομένων που είχαν προσληφθεί με βάσει προσωρινούς πίνακες, η οποία έπρεπε να γίνει προ μηνός, όταν δημοσιεύτηκαν οι διορισμοί των επιτυχόντων.

Από την πρώτη στιγμή η Δημοτική αρχή κινήθηκε στην κατεύθυνση εξεύρεσης τρόπου αποτροπής της λύσης των συμβάσεων εργαζομένων από τους προσωρινούς πίνακες, απευθυνόμενη στα αρμόδια Υπουργεία αλλά και στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ και ΠΕΔΑ) και εξαντλώντας κάθε περιθώριο καθυστέρησης της.

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα, ημέρα ορκωμοσίας των νέων μονίμων υπαλλήλων, δεν υπήρξε η αναγκαία ρύθμιση που να επιτρέπει την συνέχιση των προσωρινών συμβάσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ