Γιάννης Σταθόπουλος: «Ποιες Χρηματοδοτήσεις και έργα προχωρούν στο Δήμο Αγίας Παρασκευής».

0

Με ανακοίνωση του ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος ενημερώνει τους συμπολίτες μας για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων που πραγματοποιούνται στο Δήμο μας αναφέροντας τα εξής:«Η ένταξη στο ΕΣΠΑ και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης σημαντικών έργων και δράσεων ήταν και είναι καθημερινή προσπάθεια του Δήμου Αγ. Παρασκευής. Με στοχοπροσήλωση, πρόγραμμα, σχέδιο, γνώση και επιμονή πετύχαμε ως σήμερα συγκεκριμένες εντάξεις έργων και Κοινωνικών Δομών τόσο στο ΕΣΠΑ όσο και σε εθνικά προγράμματα χρηματοδοτήσεων. Αναλυτικά:
· Διατηρήσαμε και ενισχύσαμε τις Κοινωνικές Δομές Μαγειρείο, Παντοπωλείο και Φαρμακείο (το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετεί σήμερα 330 οικογένειες έναντι 160 το 2014) και συνεχίσαμε να κάνουμε το ίδιο, χωρίς πρόβλημα και με ίδιους πόρους του Δήμου, μετά την αποχώρηση της χρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ ΜΚΟ. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον και σύντομα θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το Κοινωνικό Μαγειρείο.
· Η δυνατότητα χρηματοδότησης των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αγ. Παρασκευής από ίδιους πόρους προκύπτει από την επιτυχή χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ή την Περιφέρεια Αττικής, ή τις Κτηριακές Υποδομές ΑΕ των παρακάτω σημαντικών προγραμμάτων και έργων:
1. Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και δημοπρατήθηκε το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού 4.385.365,86€.
2. Εντάχθηκε, επίσης, στο ΕΣΠΑ και δημοπρατήθηκε το έργο αποπεράτωσης του 1ου ΕΠΑΛ & ΕΚ (Επαγγελματικό Λύκειο, πρώην Μπαρμπίκα) Αγίας Παρασκευής προϋπολογισμού 5.192.000,00 €.
3. Έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας Αττικής και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας για δημοπράτηση σημαντικά έργα και υποδομές στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, συνολικού προϋπολογισμού 9.5 εκατ. €. (Νέος διώροφος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στο Οικοδομικό Τετράγωνο 328 στα Πευκάκια, μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενεργείας του κλειστού κολυμβητηρίου, διανοίξεις οδών, δημιουργία Πράσινου Σημείου ανακύκλωσης και επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και παρεμβάσεις στους Αθλητικούς χώρους).
4. Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου συμμετέχουν κάθε χρόνο στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»,  που αφορά στη φιλοξενία παιδιών στους παιδικούς σταθμούς.
5. Ο Δήμος συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) του Υπουργείου Εργασίας ως Εταίρος Κοινωνικής Σύμπραξης με   Επικεφαλής Εταίρο την Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα.
6. Καταθέτουμε σύντομα δύο (2) προτάσεις μετά από πρόσκληση για τη διαχείριση απορριμμάτων: Μια με τους Δήμους Χολαργού-Παπάγου και Ζωγράφου για δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και άλλη για δορυφορικά Πράσινα Σημεία-Οχήματα και κομποστοποίηση, που θα παρουσιαστούν άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
7. Υποβάλαμε πρόταση με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής», στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, για την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς υποδοχής, εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες του Δήμου.
Η αμφισβήτηση αυτής της πραγματικότητας μόνο από άγνοια μπορεί να υπάρχει.
Συνεχίζουμε και είναι σίγουρο ότι τα επόμενα χρόνια θα προστεθούν σημαντικά έργα και προγράμματα για το Δήμο μας, αφού το ΕΣΠΑ βρίσκεται στην αρχή της υλοποίησης του».