Γιάννης Σταθόπουλος: Τι κάνουμε για την προστασία του Υμηττού.

0
stathopoulos 2010

γ. Τοποθετείται Δεξαμενή νερού 200 τόνων στα σύνορα με τα Γλυκά Νερά που θα καλύπτει και την Αγ. Παρασκευή, οι υπάρχουσες δε δεξαμενές μας έχουν ελεγχθεί και έχουν νερό.
δ. Προχωρά νέα εργολαβία για παρατηρητήρια-πυροφυλάκια στα οποία περιλαμβάνεται η θέση «Τρίστρατο» όπου υπάρχει και η πιθανότητα να μεταφερθεί το υπάρχον δικό μας.
ε. Αναμένουμε άμεσα ρουχισμό και υπόδηση για πυροφύλακες όπως και εργαλεία.
στ. Τοποθετήθηκε ήδη σύγχρονο πυροφυλάκιο στο Λόφο Τσακού για το οποίο ζητήσαμε έλεγχο στατικότητας.
2. Συναντηθήκαμε επί μακρόν με τον Αναπλ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγ. Αποστόλου και συμβούλους του και συμφωνήσαμε συγκεκριμένες επόμενες συναντήσεις εργασίας με Νομικούς εκατέρωθεν για παραχωρήσεις χρήσεων (πρώτη φορά) του Υπουργείου στο Δήμο μας.
3. Συμμετείχαμε σε δύο συσκέψεις-ενημερώσεις στο χώρο του Σωματείου Εθελοντών Προστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού-ΣΕΠΒΑΤΥ με την ομάδα εθελοντών του Δήμου (οι οποίοι θα εκπαιδευτούν και πιστοποιηθούν από την Πυροσβεστική για Πυροπροστασία) και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το σχεδιασμό προστασίας του βουνού (Γραμματέας Υπ. Εσωτερικών, ΣΠΑΥ, Κολέγια, Δημόκριτος, Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ανώτατο επίπεδο, ΔΑΠΑΧΟ και πάρα πολλοί άλλοι).
4. Οργανώσαμε με αρκετή επιτυχία την ετήσια καθιερωμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής για την Πυροπροστασία.
5. Ο Δήμος Χολαργού-Παπάγου κατηγορηματικά μας διευκρίνισε και το έχω δηλώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι στο πρώην Λατομείο γίνεται εναπόθεση μόνο κλαδιών. Δηλώνουμε παράλληλα ότι η διεκδίκηση μας όσον αφορά τα όρια με το Χολαργό είναι σταθερή.
6. Σύντομα θα προσληφθούν εργαζόμενοι με τρίμηνες συμβάσεις για την φύλαξη του βουνού.
7. Το θέμα του Υμηττού θα εισαχθεί σε επόμενη ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου (πρόταση Α. Γκιζιώτη)
8. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η Ομάδα Εθελοντών Περιβάλλοντος-Καθαριότητας θα καθαρίσει το δρόμο από το Μοναστήρι μέχρι το «Τρίστρατο»
9. Για τον καθαρισμό οικοπέδων ιδιωτών προχωράμε με εργολαβία του Δήμου και θα υπάρξει βεβαίως χρέωσή τους.
10. Τα Πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου μας, επισκευάσθηκαν και είναι έτοιμα για χρήση, έχουμε όμως παράλληλα ζητήσει το έλεγχο συμβατότητάς τους από την Πυροσβεστική με τα αντίστοιχα δικά της. Διευκρινίζουμε τέλος ότι ο 12ος Πυροσβεστικός σταθμός έχει επάρκεια προσωπικού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση