Γιάννης Σταθόπουλος: Το ιστορικό της ανακατασκευής για τα γήπεδα 5Χ5 του 7ου και του 9ου Δημοτικού σχολείου.

0

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναλύει βήμα προς βήμα τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί ένα έργο, και στην συγκεκριμένη περίπτωση, η ανακατασκευή των γηπέδων 5Χ5 στα Δημοτικά Σχολεία 7ο και 9ο της Αγίας Παρασκευής.

Ιστορικό
Στις 29.11.2016 χρεώθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης που εστάλη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού-Γ.Γ.Α. για την ανακατασκευή των γηπέδων. Είκοσι μέρες μετά, η Υπηρεσία έστειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση το εισηγητικό της, αφού έγινε επεξεργασία και συμπλήρωσή του. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη λήψη απόφασης έγκρισης του Σχεδίου μέσα στο 2016 έγινε χωρίς να είναι υποχρέωση της υπηρεσίας, διότι γνώριζε από την κ. Παπαδάκη της Γ.Γ.Α ότι οι περισσότεροι Δήμοι θα έπαιρναν την σχετική απόφαση το 2017!
Στην συνέχεια (17.01.17) απεστάλη η μελέτη του χλοοτάπητα στην Γ.Γ.Α και στις 7.02 ολοκληρώθηκαν οι διαρθρώσεις και υπεγράφη η σύμβαση από τον κ. Βασιλειάδη Υφυπουργό Αθλητισμού και τον Δήμαρχο Αγ. Παρασκευής.
Ακολούθως 20.02 έγινε το πρωτογενές αίτημα για την έγκριση της δαπάνης των 50.000€ και την ίδια μέρα η εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή, στις 20.03 δε, εκδόθηκε η απόφαση ανάληψη υποχρέωσης από τον Δ/ντή της Οικονομικής Υπηρεσίας και στις 24.03 η απόφαση για την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης.
Τέλος στις 3.04 ελήφθη η απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή και στις 7.04 έγινε ανάρτηση της διακήρυξης διαγωνισμού για επιλογή εργολάβου στο ΚΗΜΔΗΣ με ημερομηνία διαγωνισμού την 20.04.17
Από τις ημερομηνίες που προανέφερα προκύπτει ότι δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση.
Η Διακήρυξη έγινε σύμφωνα με τον Ν.4412 και η Επιτροπή αποτελούμενη από έμπειρους μηχανικούς της Τεχνικής υπηρεσίας εξέτασε τις προσφορές και έτσι προέκυψε μειοδότης. ΌΛΟΙ ΟΙ ΥΠΌΛΟΙΠΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αυτό που πρότεινε ο πρ. Δήμαρχος Β. Ζορμπάς δηλαδή να καλέσουμε το μειοδότη για να δώσει μεγαλύτερη έκπτωση, ΔΕΝ μπορούσε να γίνει διότι ΔΕΝ προβλέπεται από τον Ν.4412/16 (άρθρο 106 του Ν.4412/16), η δε Νομολογία που προσκόμιζε, αφορούσε έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με ημερομηνία Φεβρουάριου του 2015 για τον Ν.3669/2008 και για άλλη μορφή διαγωνισμού.

Δουλέψαμε γρήγορα , υπεύθυνα και προγραμματισμένα μαζί με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο κ. Σταθόπουλος και τα γηπεδάκια των δύο Δημοτικών Σχολείων θα γίνουν πραγματικότητα σύντομα και με απόλυτη διαφάνεια».