Γιάννης Σταθόπουλος: «Το 2017 θα εγκατασταθούν περισσότεροι βυθιζόμενοι κάδοι».

0

Την εγκατάσταση νέων βυθιζόμενων κάδων στην περιοχή του Κοντοπεύκου και στην αντίστοιχη του Αη – Γιάννη εξήγγειλε ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος κατά τη διάρκεια των ομιλιών του στις συνοικιακές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 3ο Γυμνάσιο (24 Οκτωβρίου 2016) και στο 2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής (31 Οκτωβρίου 2016). Ο κ. Σταθόπουλος αναφερόμενους στα έργα που θα πραγματοποιηθούν στο έτος 2017, δήλωσε ότι οι πρώτοι βυθιζόμενοι κάδοι που εγκαταστάθηκαν στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής ήταν απλά η αρχή και η συνέχεια προβλέπει την εγκατάσταση ίδιων στην πλατεία του Αη Γιάννη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Κοντοπεύκου.