Δημοπρατείται ο «Μπαρμπίκας».

0

Την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 διεξάγεται από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε ο ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου αποπεράτωσης του 1ου ΕΠΑΛ & ΕΚ (πρώην Μπαρμπίκα) Αγίας Παρασκευής προϋπολογισμού 5.192.000,00 €.
Η πολύ θετική αυτή εξέλιξη για την ολοκλήρωση του έργου στο χώρο του πρώην Λυκείου Μπαρμπίκα, με την οποία δρομολογείται η λύση ενός χρόνιου προβλήματος που ταλαιπωρεί τη Σχολική Κοινότητα της πόλης από το 2008, υπήρξε αποτέλεσμα της στενής και ουσιαστικής συνεργασίας της Δημοτικής αρχής με την παρούσα Διοίκηση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.
Η ενέργεια της δημοπράτησης έρχεται ως συνέχεια της έγκρισης των όρων του σχεδίου της διακήρυξης, των οικονομικών & συμβατικών τευχών και της δημοπράτησης του έργου που αποφάσισε στις αρχές Ιουνίου 2016 το διοικητικό συμβούλιο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ