Διονύσης Λέκκας: «Υπό συνθήκες οικονομικής ασφυξίας οι παιδικοί σταθμοί!».

0
lekas icon

3) η καθυστέρηση στην εξόφληση των δόσεων του προγράμματος Ε Σ Π Α που υλοποιεί το Ν.Π.
4) υλοποίηση της απόφασης της διοικούσας παράταξης του Δ.Σ. του Ν.Π. και του Δημάρχου ώστε οι αποφάσεις των Δικαστηρίων – Εφετείων να εκτελούνται άμεσα και να  αποζημιώνονται οι ενάγουσες εργαζόμενες-οι.
Όλα αυτά προκαλούν οικονομική ασφυξία στο Ν.Π. και έχει ήδη φέρει αρνητικές  επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του.
Η μετακίνηση των Διοικητικών Υπηρεσιών στον νεόκτιστο Παιδικό Σταθμό στα Πευκάκια έχει φέρει αναστάτωση και δυσλειτουργία στους εργαζομένους και γονείς των παιδιών μας.                                                                                                            
      Επί ένα χρόνο στα Δ.Σ., αξιοποιώντας την εμπειρία μου των 3,5 χρόνων διοίκησης από την θέση του Αντιπροέδρου (της προηγούμενης διοίκησης) έκανα παρεμβάσεις, διορθώσεις και προτάσεις σε αρκετά θέματα κάποιες εκ των οποίων έγιναν δεκτές .Γιατί ως μοναδικό στόχο είχαν την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων του Ν,Π., με κοινωνική ευαισθησία, κατανόηση, αποφασιστικότητα και  προφανώς αποτελεσματικότητα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση