Δρομολογείται η ανέγερση νέου νηπιαγωγείου στην Αγία Παρασκευή.

0

Μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη, στην οποία βοήθησαν οι παρεμβάσεις της Δημοτικής αρχής για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια που υπήρχαν αλλά και το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας με τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», υπήρξε η εύρεση λύσης στο πολύχρονο θέμα της κατασκευής του 14ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Οικοδομικό Τετράγωνο 328 στα Πευκάκια (οδοί Αγ. Βασιλείου, Κάδμου και Σοφοκλή).
Με έγγραφο της, που φέρει ημερομηνία 14/4/2016, η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», γνωστοποίησε στο Δήμο Αγίας Παρασκευής ότι η ανέγερση του σχολικού διδακτηρίου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου εντάχθηκε στον προγραμματισμό της εταιρείας για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και ζήτησε την παραχώρηση του σχετικού χώρου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής αποφάσισε ομόφωνα στις 17/5/2016 τη δωρεάν παραχώρηση και κατά πλήρες δικαίωμα χρήσης στις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», του τμήματος εμβαδού 1.197,61 μ2 του Ο.Τ.328, ιδιοκτησίας του Δήμου, που είναι χαρακτηρισμένο ανάλογα, για την ανέγερση του 14ου Νηπιαγωγείου του Δήμου και καθόρισε την ισχύ της παραχώρησης για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για τον παραπάνω σκοπό, έως δηλαδή την περαίωση και τη διοικητική παραλαβή του έργου από τον Δήμο.