Δωρεάν διανομή μήλων και αχλαδιών από το Δήμο Αγίας Παρασκευής.

0
mila axladia

Η διανομή θα γίνει σε συνεργασία με την οργάνωση «Αλληλεγγύη για όλους» και θα κληθούν για εθελοντική συνεισφορά όλες οι αντίστοιχες συλλογικότητες της Αγίας Παρασκευής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση