Εκστρατεία ενδυνάμωσης της τοπικής Δημοκρατίας: «Είσαι κάτοικος ; Γίνε Δημότης!»

0

Το 2010 τα όρια και ο αριθμός των ΟΤΑ άλλαξαν ριζικά, καθώς σημειώθηκε η μείωση του αριθμού των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων κατά 65% ( από 1034 Δήμους και κοινότητες σε 325 Δήμους) ενώ οι 57 νομαρχίες αντικαταστάθηκαν από 13 περιφέρειες.
Η αλλαγή αυτή έφερε το όνομα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) και παρότι «ο στόχος ήταν η αποσυμφόρηση των κεντρικών υπηρεσιών και η πολυεπίπεδη διαχείριση των υπηρεσιών και προβλημάτων από τους Δήμους και τις Περιφέρειες», σε ένα άλλο σκέλος τα επίπεδα Δημοκρατίας και συμμετοχής του κόσμου μειώθηκαν αισθητά.
Ο προφανής λόγος είναι ότι τα μικρά κέντρα εξουσίας (Δήμοι) παρέμειναν στις γεωγραφικές έδρες που κατείχαν, ωστόσο η περιφέρεια ανταπόκρισης αυτών αυξήθηκε με αποτέλεσμα μία Δημοτική Αρχή να είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση προγράμματος σε μεγαλύτερο πληθυσμό και μεγαλύτερη έκταση που αυτός ζούσε.
Στο δικό μας Δήμο ,παρά το ότι ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου μας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, προσεγγίζει τους 100.00 κατοίκους οι Δημότες είναι 47.300, ενώ οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στην Αγία Παρασκευή είναι 39.800.
Επί της ουσίας κάτω από το 50% του πληθυσμού που είτε ζει, είτε εργάζεται στην Αγία Παρασκευή δεν έχει «λόγο» στην επιλογή της παράταξης που θα διοικήσει για πέντε χρόνια την περιοχή που διαμένει και είναι πιθανό αν δεν ενδιαφέρεται να ψηφίσει, να μην ενδιαφέρεται ούτε και να συμμετάσχει γενικά.
Υπό αυτό το πρίσμα ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος και η Δημοτική Αρχή μέσω ανακοίνωσης καλούν τους μόνιμους κατοίκους της πόλης που δεν είναι Δημότες να εγγραφούν στο Δημοτολόγιο.
Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Δήμου υπάρχουν τέσσερις τουλάχιστον σημαντικοί λόγοι για να ενταχθούν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης πλήρως στο Δήμο μας κάνοντας εγγραφή στο Δημοτολόγιο:
1. Οι Δημότες ψηφίζουν και εκλέγουν τη Δημοτική αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο και εκπροσωπούνται έτσι στα όργανα αποφάσεων για την πόλη, όργανα τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή ζωή μας.
2. Η μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων δεν δυναμώνει μόνο τη φωνή των Δημοτών αλλά και της πόλης που γίνεται πιο αποτελεσματική στις διεκδικήσεις της και πιο σεβαστή στις προτάσεις της.
3. Οι κάτοικοι που είναι και Δημότες θεωρούν αυτονόητο να απογράφονται στην πόλη και έτσι ο πληθυσμός της απογραφής θα προσεγγίσει περισσότερο τον πραγματικό με ευεργετικές συνέπειες στην χρηματοδότηση του Δήμου από τους πόρους που χορηγεί το Κεντρικό Κράτος.
4. Η συμμετοχή των πολιτών ενισχύει τη Δημοκρατία.
Είσαι, λοιπόν, μόνιμος κάτοικος Αγίας Παρασκευής τουλάχιστον δύο χρόνια; Γίνε τώρα Δημότης. Η διαδικασία είναι απλή και διεκπεραιώνεται από το Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο ισόγειο του Δημαρχείου (Μεσογείων 415-417), τηλέφωνα 213 2004589/593.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ