Εντάχθηκε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στο πρόγραμμα «Στέγαση και επανένταξη»

0
zoi fwteinou

Β) Η  «Επανένταξη» των ανθρώπων αυτών, που  πε­ριλαμβάνει πληροφόρηση και εργασιακή συμβουλευτική, ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και προώθηση στην αγορά εργασίας».

Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο Τύπου εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, της πρότασης που ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υπέβαλε τον Οκτώβριο στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Άστεγους.
Ο  προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 103.440 € και αφορά σε 12 άτομα.
Η πρόταση του Δήμου, όπως και των άλλων φορέων, αξιολογήθηκε από την αρμόδια επιτροπή που έλαβε υπόψη  τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος, την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη της ομάδας στόχου και την περιοχή εφαρμογής του σχεδίου. Ενδεικτικά στοιχεία προϋπολογισμού και ωφελουμένων άλλων Δήμων που εγκρίθηκαν: Δήμος Αθηναίων 431.000 € & 50 άτομα,  Δήμος Καλλιθέας Αθήνα 103.440 € & 12 άτομα, Δήμος Χαϊδαρίου103.440 € & 12 άτομα, Δήμος Γλυφάδας 103.440 € & 12 άτομα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση