Επιπρόσθετα έργα στο ήδη ανακατασκευασμένο πεζοδρόμιο της οδού Αγίου Ιωάννου

0
tripa 02

tripa 02Σε κάθε φύλλο του «Σχολιαστή» δημοσιεύουμε σχόλια, παρατηρήσεις, παράπονα και υποδείξεις συμπολιτών μας, αναφορικά με το έργο αποκατάστασης των πλακών του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Ιωάννου.
Πιστεύαμε ότι στο συγκεκριμένο έργο θα επικρατούσε το «Πνεύμα των Χριστουγέννων» ώστε τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επαγγελματίες να μπορέσουν να λειτουργήσουν με ανθρώπινες συνθήκες στον πολυπαθή αυτόν δρόμο.
Δυστυχώς δεχθήκαμε πολλές καταγγελίες αναφορικά με το γεγονός της πραγματοποίησης «έργων» επί του πεζοδρομίου λίγες μόνον ημέρες αφότου είχε τελειώσει η τοποθέτηση των πλακών του Ιγνιμβρίτη! Αλλά και παρατηρήσεις για το «αποτέλεσμα»…
Συγκεκριμένα, για «κάποιο λόγο» ο εργολάβος ή βιάστηκε να τελειώσει την πλακόστρωση ή δεν υπολόγισε σωστά την «ένωση» με την απέναντι πλευρά του δρόμου με αποτέλεσμα να «σπάσει» τις πλάκες που μόλις είχε τοποθετήσει!!
Εκτός όμως από την προκλητική αυτή συμπεριφορά η οποία καταδεικνύει εύγλωττα την «άποψη» των εργολάβων για τα χρήματα που πληρώνουν οι πολίτες αλλά και την ουσιαστική έλλειψη «ελέγχου» από τη διοίκηση και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου… υπάρχει και ένας άλλος σημαντικός παράγοντας.
Στο συγκεκριμένο έργο το «κράσπεδο» των πεζοδρομίων στα οποία έγινε η αλλαγή των φθαρμένων πλακών, έχει ουσιαστικά «χαθεί» κι έχει αντικατασταθεί από μια «φλοίδα» ελάχιστης υψομετρικής διαφοράς από το οδόστρωμα!
Δεν γνωρίζουμε αν η αισθητική του «Μεταμοντέρνου» έχει επιβάλλει αυτήν την «αλλαγή» ή αν πληρώνουμε τον εργολάβο για την κατασκευή κρασπεδορύθρων κι αυτός για να αυξήσει το κέρδος του τα υποβαθμίζει σε «υποψία κρασπέδου»… αλλά σίγουρα οι προβληματισμοί αυτοί των συμπολιτών μας θα πρέπει να ερευνηθούν πριν το έργο παραληφθεί ως «καλώς γενόμενο» κι άντε μετά να βρεις τον εργολάβο…

tripa 01

tripa 03

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση