ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡΑΒΙΑΣ

0
agia paraskevi

 

Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και μολονότι το υπόλοιπο του αντικειμένου της σύμβασης για το έτος 2014 είναι περίπου της τάξεως των 50.000 ευρώ, θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια ανάλογα προβλήματα που εντοπίζονται και σε άλλα καίρια σημεία της πόλης μας.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών            Ο Δήμαρχος

     ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση