Επιτέλους σε αξιοποίηση του «Γιαβάσειου» Κληροδοτήματος προχωρά η Δημοτική Αρχή.

0
giavaseio
Γιαβάσειο

Η αξιοποίηση του «Γιαβάσειου κληροδοτήματος» αποφασίστηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2018.

Ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος είπε ότι το θέμα της αξιοποίησης του συγκεκριμένου κληροδοτήματος, απασχόλησε τη διοίκησή του από την αρχή της θητείας της. Η διοίκηση μετά τις εξελίξεις στο θέμα της απαλλοτρίωσης του χώρου των πρώην εκπαιδευτηρίων «Μακρή» αποφάσισε την αξιοποίηση δια «ενοικιάσεως» του κληροδοτήματος του ευεργέτη «Γιαβάση». Την εισήγηση του θέματος έκανε ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Δημήτρης Κονταξής.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Δήμου πρόκειται για ένα ελεύθερο διαμπερές οικόπεδο επιφάνειας 372,90μ2 και συντελεστή δόμησης 3, που έχει προσόψεις επί της οδού Ερμού και επί αδιεξόδου της οδού Αγ. Ειρήνης και οι δύο όψεις έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέες με το ΠΔ 19/1985.

Βάση της σχετικής απόφασης ο Δήμος Αγ. Παρασκευής θα προχωρήσει στην προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για εκμίσθωση του ακινήτου μέγιστης διάρκειας 25 χρόνων με υποχρέωση πλήρους ανακατασκευής του από τον μισθωτή και παράδοση του στο Δήμο με τη λήξη της μίσθωσης.

Η σύνταξη της διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, ξεκινάει άμεσα και θα ολοκληρωθεί με την έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διακήρυξη θα πάρει την μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα με ανάρτηση στο διαδίκτυο, δημοσίευση στις εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας κλπ
Η απόφαση αποτελεί την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που ξεκίνησε στα τέλη του 2016 με τη δημοσίευση μη δεσμευτικής για το Δήμο πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου να υπάρξουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για τις διαθέσεις της αγοράς. Στις αρχές του 2017 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστήθηκε Διαπαραταξιακή επιτροπή προκειμένου να αποφανθεί για τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκμετάλλευσης του ακινήτου.
Παράλληλα ζητήθηκε από πιστοποιημένο εκτιμητή που περιλαμβάνεται στις καταστάσεις εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών η σύνταξη έκθεσης τόσο για την αγοραία όσο και για την μισθωτική αξία του ακινήτου.

Απάντηση