Εποχικές προσλήψεις πυρασφάλειας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

0
Ολοκληρώθηκαν στις 20 Ιουνίου 2018 οι διαδικασίες πρόσληψης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη εποχικών αναγκών πυρασφαλείας.

Συγκεκριμένα από σήμερα εργάζονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου εννέα (9) ΥΕ Εργάτες Πολιτικής Προστασίας, τέσσερις (4) ΔΕ Οδηγοί και ένας (1) ΔΕ Δενδροκηπουρός, οι οποίοι θα ενισχύσουν την προσπάθεια του Δήμου για την αποτελεσματική πυροπροστασία του Υμηττού και του περιβάλλοντος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Απάντηση