Ανακατασκευή των Χώρων Υγιεινής στο Χέλμειο Δημοτικό σχολείο.

0
Χέλμειο Δημοτικό Σχολείο

Η ανακατασκευή των χώρων υγιεινής θα πραγματοποιηθεί στο Χέλμειο Δημοτικό Σχολείο μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και της αναδόχου εταιρείας. Προηγήθηκε διαγωνισμός, ενώ η χρηματοδότηση θα γίενι από ίδιους πόρους του Δήμου.

Το έργο θα αναβαθμίσει τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής και την αισθητική των χώρων στις τουαλέτες των σχολείων και θα συμβάλλει στη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος και της καθημερινότητας των μαθητών.

Σημειώνουμε επίσης ότι εντός του Απριλίου θα γίνουν επίσης το έργο ανακατασκευής των αύλειων χώρων του 4ου και του 9ου Δημοτικών Σχολείων όπως και το έργο τοποθέτησης χλοοτάπητα στα γήπεδα 5Χ5 του 7ου και του 9ου Δημοτικών Σχολείων, που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Απάντηση