Το πρόγραμμα λειτουργίας για τα εργαστήρια Τέχνης Αγίας Παρασκευής.

0
Εργαστήρια Τέχνης Αγίας Παρασκευής - Πρόγραμμα λειτουργίας

Το πρόγραμμα για τα εργαστήρια Τέχνης Αγίας Παρασκευής και το ωράριο λειτουργίας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους πίνακες που επισυνάπτονται παρακάτω.
Τα Εργαστήρια Τέχνης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής-ΠΑΟΔΑΠ αποτελούν μια πολιτιστική δομή υψηλού επιπέδου τόσο από άποψη ποιότητας προγραμμάτων, ανθρώπινου δυναμικού και παραγόμενου καλλιτεχνικού έργου όσο και από άποψη αριθμού εγγεγραμμένων σπουδαστών και κοινού που συμμετέχει σε εκθέσεις και παρουσιάσεις των έργων τους.

Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα προγράμματα επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6016626, Δευτέρα έως Πέμπτη 9.00-21.00, Παρασκευή 13.00-20.00 και Σάββατο 9.30-15.30 και στο email: artpaodap@gmail.com .

Πρόγραμμα για τα εργαστήρια Τέχνης Αγίας Παρασκευής – Ενήλικες

Πρόγραμμα για τα εργαστήρια Τέχνης Αγίας Παρασκευής – Παιδιά

Απάντηση