Ερωτήσεις του Φώτη Αλεξόπουλου στον αντιδήμαρχο διοίκησης Κώστα Χατζηανδρέου.

0
aleksopoulos 01

 Θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι ,  ως Δημοτικός Σύμβουλος της προηγούμενης τετραετίας( 2010-2014)  είχα επισημάνει  και τεκμηριώσει πολλές φορές την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης και της κατάρτισης των εργαζόμενων.( Και όχι μόνο)
Επειδή όμως η  προσωπική μου άποψη είναι  ότι,   η εφαρμογή και η ποιότητα των υπηρεσιών,  δεν αλλάζει  μόνο με τις συνεντεύξεις,  θα σας παρακαλούσα  να με ενημερώσετε :

1) Αν ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τα παρακάτω υποχρεωτικά σεμινάρια για τους Εργαζόμενους.
2) Αν ενημερώθηκαν οι Εργαζόμενοι και με ποιον τρόπο .
3) (Τον Αριθμό)  από τους Εργαζόμενους του Δήμου Αγίας Παρασκευής που  θα συμμετέχουν στα  παρακάτω σεμινάρια.
 
 Προς Άμεση διευκόλυνση σας,  θέλω να σας γνωρίσω επίσης  ότι,  σύμφωνα με την εγκύκλιο που έχει μοιραστεί σε όλους τους Ο.Τ.Α και τα Ν.Π.Δ.Δ.  ,  για να πραγματοποιήσει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής τα παρακάτω σεμινάρια,  θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει αίτηση άνω του αριθμού των 12 Υπάλληλων για κάθε σεμινάριο:
4) Βελτίωση δεξιοτήτων & επικοινωνίας , ομαδικής συνεργασίας , διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων   2-6 Μαρτίου
5) Πρακτική Διαπραγμάτευσης 27-29 Απριλίου
 
· Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν κατατεθεί έως και  την παρασκευή 6/2/2015
· Τα σεμινάρια είναι υποχρεωτικά για τους εργαζόμενους .»

Απάντηση