Ζητούνται «Εκπαιδευτές Ενηλίκων» για το πρόγραμμα της «Δια βίου μάθησης».

0

Το Τμήμα Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης-Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.).

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος εδώ: https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/prosklisi_ekpaideyton_kdvm-nea_fasi_2.pdf 
Η αίτηση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (www.inedivim.gr) και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως 06/11/2018 (ώρα 12:00).

Απάντηση