Ζωή Φωτεινού: Προσδοκούμε στην κοινωνική επανένταξη κι όχι στην απομόνωση των αστέγων και των «αδύναμων».

0
zoi fwteinou

• Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή  Ξενώνες Ύπνου  ή  κάνουν χρήση  των  υπηρεσιών Ανοιχτών  Κέντρων Ημέρας Αστέγων, • Οικογένειες   και   άτομα   που   έχουν   καταγραφεί   ως   άστεγοι   από   τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, • Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας, • Συμπολίτες μας   που   φιλοξενούνται   σε   Δομές   Παιδικής   Προστασίας,   έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν.
Το πρόγραμμα προβλέπει 2 πυλώνες ενεργειών για τους ωφελούμενους οι οποίοι συγκεκριμένα είναι οι εξής:
Α) Η στέγαση που περιλαμβάνει   κάλυψη    ενοικίου,   δαπάνες   οικοσκευής,    δαπάνες καθημερινών ανα­γκών κ.ά. και
Β) Η  «Επανένταξη» των ανθρώπων αυτών, που  πε­ριλαμβάνει πληροφόρηση και εργασιακή συμβουλευτική, ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και προώθηση στην αγορά εργασίας».
«Σ» Υπάρχει κ. Φωτεινού μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες κατηγορίες;
«Απευθυνόμαστε σε 70 καταγεγραμμένους συμπολίτες μας για λογαριασμό των οποίων διεκδικούμε ως Δήμος μαζί με άλλους 64 Δήμους το χρηματικό ποσό των 530.000 ευρώ, προσδοκώντας να τους βοηθήσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου ν΄ αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της επιβίωσης και στη συνέχεια να τους βοηθήσουμε στην επαγγελματική και κοινωνική τους επανένταξη».
«Σ» Αυτή  η κοινωνική πολιτική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «Φιλαν­θρωπία» ;
«Όχι βέβαια! Γι’ αυτό το λόγο παρ’ ότι αναλάβαμε την 1η Σεπτέμβρη 2014,  εμείς στις 13 του μήνα αυτού, καταθέσαμε το σχετικό φάκελο γιατί ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε υπέρμαχοι της κοινωνικής επανένταξης των συμπολιτών μας και όχι στη φιλαν­θρωπία. Είμαι αισιόδοξη ότι το συγκεκριμένο πρό­γραμμα θα βοηθήσει στην ενεργοποίηση των συμπολιτών μας που είναι απομονωμένοι και βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική και ψυχολογική κατάσταση».   
«Σ» Υπάρχουν αρκετοί εν δυνάμει άστεγοι στην Αγία Παρασκευή ;
«Είναι νωρίς για ν’ αναφερθούμε σε συγκεκριμένο αριθμό αν δεν προβούμε ως Δημοτική αρχή, σε μια εμπεριστατωμένη κι αναλυτική καταγραφή αυτών των συμπολιτών μας για να έχουμε τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία με τα οποία θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε όχι μόνο προγράμματα εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων».

Απάντηση