Η έγκριση του σχεδίου πυροπροστασίας της πόλης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Ιουνίου 2017.

0

Την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 στις 4.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Σχεδίου Πυροπροστασίας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2017 (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβ. Πολιτικής Προστασίας κα. Σ. Ψύλλα).
2. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
3. Λήψη απόφασης για την Σύσταση τεσσάρων (4) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Ο.Ε.Υ. των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων (εισήγηση: Πρόεδρος κα Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
4. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας / υπηρεσίας «Κούλουμα 2017» με τον ανάδοχο «ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Κούλουμα 2017» με τον ανάδοχο «ΣΟΥΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ–ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
7. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
8. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών με τον ανάδοχο «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και το υπ. αριθμό 15129/06-06-2017 παραστατικό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών με τον ανάδοχο «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και το υπ. αριθμό 15130/06-06-2017 παραστατικό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
10. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών με τον ανάδοχο «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και το υπ. αριθμό 15131/06-06-2017 παραστατικό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
11. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών με τον ανάδοχο «ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών με τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).
14. Επιχορήγηση Εξωραϊστικού – Φυσιολατρικού Συλλόγου Πευκακίων Αγίας Παρασκευής «Η Αναγέννησις» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).