Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του DaVinci συζητείται στο Δημοτικό συμβούλιο .

0
Το κτήμα Σιστοβάρη όπως ήταν κάποτε

Η παράταξη του Γιάννη Σταθόπουλου μετά από δύο χρόνια ανάληψης των καθηκόντων διοίκησης του Δήμου θέτει το ζήτημα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του DaVinci που ανεγέρθη και λειτουργεί, μετά την παράνομη κατεδάφιση της ιστορικής Βίλας στο χώρο του εθνικού κληροδοτήματος Σιστοβάρη, στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017.
Ο κ. Σταθόπουλος έθεσε στις αρχές του 2015 στον πλέον κατάλληλο νομικό Κώστα Μπάκα το ζήτημα της ανάκλησης της άδειας του DaVinci ( Εθνικό κληροδότημα Αθανασίου Σιστοβάρη) κι αφού ψηφίστηκε από την επιτροπή ποιότητας ζωής το καλοκαίρι του 2016 η παραπομπή του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο, εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές του 2017 ως πρώτο ζήτημα της ημερήσιας διάταξης – μεταξύ άλλων θεμάτων.
Ο ίδιος ο Γιάννης Σταθόπουλος τα δύο αυτά χρόνια έχει καταστήσει σαφές ότι η διοίκηση θα εφαρμόσει το Νόμο και την εις βάρος καταδικαστική τελεσίδικη απόφαση της εταιρείας του ιδιοκτήτη του DaVinci Λάμπρου Σαμουρέλη.
Συγκεκριμένα στην απόφαση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας που εξέδωσε το 2007 η διοίκηση του Βασίλη Γιαννακόπουλου, είχε τεθεί ως όρος η άρση της, στην περίπτωση που θα υπήρχε μελλοντικά τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση.
Ο πρώην Δήμαρχος Αντώνης Σιδέρης με την προτροπή και βοήθεια από τον Κώστα Κατσάρα κατάφεραν ύστερα από πολλά χρόνια δικαστικών αγώνων να πετύχουν τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση κατά της εταιρείας του Λ. Σαμουρέλη για την παράνομη κατεδάφιση της ιστορικής Βίλας και στο τέλος το 2013 η απόφαση είχε καθαρογραφτεί και προσκομιστεί στο Δήμο.
Ο τότε Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπά, για τους δικούς του λόγους, είχε αποφασίσει να «τρενάρει» τη λήψη οιασδήποτε ενέργειας που έθιγε την οικογένεια Σαμουρέλη και για να το πετύχει αυτό λίγους μήνες πριν τις εκλογές του Μαΐου 2014 ανέθεσε σε συνταξιούχο νομικό να «ερμηνεύσει» την τελεσίδικη δικαστική απόφαση ! ώστε στη συνέχεια να «ξέρει τι να κάνει»… Με τον τρόπο αυτό ο κ.Ζορμπάς , εξαγόρασε πολιτικό χρόνο μέχρι τις εκλογές χωρίς να θίξει τα συμφέροντα της οικογένειας της οποίας τα μέλη τον είχαν ως οικογενειακό γιατρό και φίλο.
Ο Γιάννης Σταθόπουλος από την πλευρά του δύο χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων του ως Δήμαρχος διαμηνύει ότι ο Νόμος θα εφαρμοστεί και η άρση της άδειας θα γίνει. Οι κινήσεις του Γιάννη Σταθόπουλου σε συνάρτηση με τις δηλώσεις του δημιουργούν την αίσθηση ότι ο ίδιος θα είναι ο πρώτος Δήμαρχος που θα εναντιωθεί – επί του πρακτέου – στα εργολαβικά συμφέροντα και λίγες ημέρες απομένουν για να αποδειχθεί ή όχι αυτό.
Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η στάση των Δημοτικών συμβούλων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και είναι μια ευκαιρία να μάθουμε το ποιοι τάσσονται με το «Συμφέρον του Δήμου» και ποιοι με τους προσωπικούς ή κομματικούς φίλους, αλλά και των δύο πρώην δημάρχων Βασίλη Γιαννακόπουλου και Βασίλη Ζορμπά.

Χρήστος Ανδ. Μπαλωτής
Εκδότης – Δημοσιογράφος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ