Η Ανάπλαση της οδού Αιγαίου Πελάγους και η διοίκηση της «θωράκισης».

0
«Καλά νέα» για την πόλη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2018, τα οποία αφορούσαν στην έγκριση χορήγησης 400 και πλέον χιλιάδων ευρώ από το «Πράσινο Ταμείο» προς το δήμο μας για έργο ανάπλασης της οδού Αιγαίου Πελάγους.
Το συγκεκριμένο έργο θα κοστίσει βεβαίως περισσότερο από 800.000 ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από «ίδιους» του Δήμου πόρους και αφορά την ανάπλαση του τμήματος της συγκεκριμένης οδού, από την συμβολή της με την οδό Ελβετίας και μέχρι τη Λεωφόρο Μεσογείων.

Το σημαντικότερο όμως είναι, ότι πολύ σύντομα η Αγ. Παρασκευή θα «θωρακίσει» ένα μεγάλο τμήμα της από τα νερά της βροχής (όμβρια), από τα έργα εγκατάστασης αγωγών συλλογής τους, τόσο στη οδό Αιγαίου Πελάγους, από τον Υμηττό μέχρι τη συμβολή με την οδό Νεαπόλεως, όσο και με την συνέχιση του έργου επί της οδού Νεαπόλεως μέχρι τον Δημόκριτο στον Τσακό.

Με την κατασκευή των συγκεκριμένων έργων, τα οποία καμιά μέχρι σήμερα διοίκηση δεν είχε φροντίσει για την υλοποίηση τους… η πόλη θα φθάσει στα επίπεδα ευρωπαϊκών δήμων και θα δοθεί επιτέλους ένα «τέλος» στις τριτοκοσμικές εικόνες που παρουσίαζε η Λεωφόρος Μεσογείων και όχι μόνο…

Απάντηση