Η Δημοτική Αρχή ενημερώνει για τα έργα που πραγματοποιούνται στις οδούς Κύπρου και Σουλίου.

0
stathopoulos 2010

Οι εργασίες εκτελούνται βάσει κυκλοφοριακής μελέτης του ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2008 (αριθμός απόφασης 216/08) και στην οποία για την οδό Κύπρου (στο τμήμα της από Σουλίου ως Χαλανδρίου) προβλέφθηκε μονής κατεύθυνσης λωρίδα κίνησης ποδηλάτων, διπλή κατεύθυνση κίνησης αυτοκινήτων και διπλή παρόδια στάθμευση.
Μετά από πολλά παράπονα κατοίκων της περιοχής που δεχτήκαμε στον Δήμο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η Τεχνική Υπηρεσία απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Αττικής με το υπ’αρ.1308/16-01-15 έγγραφό της ζητώντας την τροποποίηση των μελετών και τη μονοδρόμηση της οδού Κύπρου. Παρά το εύλογο του αιτήματος μας, αυτό απορρίφθηκε με το υπ’αρ.10963/2-2-15 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής γιατί η εφαρμογή ή μη της ψηφισμένης και εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης είναι δεσμευτική και ενδεχόμενη αλλοίωσή της μπορεί να επιφέρει μέχρι και την απένταξη του έργου από τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.
Συνεπώς το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί όπως μελετήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε. Μόνο μετά την ολοκλήρωσή του θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην αλλαγή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που κρίνονται απαραίτητες και εμπίπτουν στα όρια του έργου της ανάπλασης με σταθερή επιθυμία της Δημοτικής Αρχής να παραμείνει μονόδρομος η οδός Κύπρου.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και ζητάμε την κατανόησή σας.

  Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση