Η ημερήσια διάταξη της νέας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

0
agia paraskevi

 

3.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
(εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Βλάχος)

4.    Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Β’ τριμήνου οικονομικού  έτους 2014 του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

5.    Εκδίκαση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 262/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Επικαιροποίηση των αριθμ. 161/09 και 349/09 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με τροποποίηση των παραπάνω αποφάσεων ως προς τη μείωση της πρασιάς της ιδιοκτησίας 05 επί της οδού Αντιγόνης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 68/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

6.    Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 4ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 405».(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

7.    Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 405».
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

8.    Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου (έως δεκαπέντε μέλη) με τίτλο «Επιτροπή Περιβάλλοντος –Πρασίνου και Βιώσιμης Ανάπτυξης» στην οποία θα συμμετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πολίτες.
    (εισήγηση: (εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Βλάχος)

9.    Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2014 (αρ. 91/2014 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.)
(εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ)

10.    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, ως μέλος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το 2014-2015.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

11.    Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δένδρων
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. I .Σιδέρης)

12.    Απαλλαγή της κ. Ζ.Α. από τα τέλη εκταφής της Ζ.Θ.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

13.    Απαλλαγή της κ. Κ.Α. από τα τέλη ταφής του Δ.Γ.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση