Η Λαϊκή αγορά στην οδό Περικλέους.

0
laikh agora

Διευκρινίζεται ότι μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου ακολουθήθηκαν όλες οι υποχρεωτικές διαδικασίες για την τελική έγκριση (Διαύγεια, έγκριση Τροχαίας, Γραφείο Λαϊκών Αγορών, Ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο).  

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση