Η Λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το μήνα Αύγουστο.

0

Η Υπηρεσία Δόμησης κατά το μήνα Αύγουστο και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 7/8 μέχρι και 25/8/2017, θα λειτουργεί μόνο για τις κατωτέρω πάγιες-βασικές λειτουργίες της:
1. Γενικό πρωτόκολλο: Παραλαβή αιτήσεων (πλην αιτήσεων για έγκριση-άδεια δόμησης, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας & 48ωρη ενημέρωση, χορήγηση εγκρίσεων δομικών κατασκευών κινητής τηλεφωνίας) και διεκπεραίωση ενεργειών υπαλλήλων.
2. Επικυρώσεις οικοδομικών αδειών για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας που δεν απαιτούν φορολογικό έλεγχο (οικοδομικές άδειες προ του έτους 1983).
3. Έλεγχοι επικινδύνων κατασκευών.
4. Παροχή γενικών πληροφοριών.